Filantropia

Od roku 2012 poprzez prace projektowe nasza firma wspiera charytatywnie FUNDACJĘ POCIECHOM w Warszawie.
W obszarze naszych działań znajduje się koncepcyjne projektowanie zagospodarowania terenu obejmujące dwie lokalizacje:

PROJEKT 1:
FUNDACJA POCIECHOM | MASTERPLAN
LOKALIZACJA: WYBRZEŻE PUCKIE
Pierwszy projekt typu MASTERPLAN obejmuje powierzchnię użytkową 4 hektarów;

 • projektowanie graficzne materiałów promocyjnych;
 • projektowanie wnętrz;
 • wsparcie funkcjonalno-techniczne przestrzeni użytkowych; audyt
 • obszarów wykonawczych na terenie Fundacji;
 • projektowanie nowego ośrodka rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych nad morzem Śródziemnym,
 • koncepcyjne projektowanie urządzeń do rehabilitacji wraz ze wsparciem funkcjonalno-merytoryczny.

Przedstawiony poniżej Plan Zagospodarowania terenu obejmuje obszar o powierzchni 4ha, na którym znajdą się między
innymi:

 • budynek siedziby Fundacji z salą rehabilitacji i zapleczem technicznym,
 • budynek stajni,
 • hotel,
 • parkury zabudowane i otwarte,
 • strefa edukacyjna dla Dzieci,
 • strefa expo
 • strefa rekreacyjna z zapleczem gastronomicznym.

PROJEKT 2:
ZATOKA MARZEŃ | MASTERPLAN
LOKALIZACJA: PORT ŻERAŃ
MASTERPLAN | ZATOKA MARZEŃ – projekt koncepcyjno – ideowy wg. założeń funkcjonalno – planistycznych dla Fundacji
Pociechom zlokalizowany w rejonie Portu Żerańskiego (U).12 w Warszawie. W obszarze projektu znajdują się takie funkcje jak:

 • Strefa Techniczna
 • Warsztat
 • Stocznia
 • Leśne Przedszkole Integracyjne
 • Mini ZOO
 • Place Zabaw
 • Biura
 • Centrum Konferencyjne•
 • Hotel
 • Gastronomia
 • Centrum Rozrywki
 • Strefa Imprez Okolicznościowych
 • Parkingi
 • Komunikacja
 • Fontanna
 • Wystawiennictwo
 • Kładki piesze przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • Mariny jachtowe

Zapraszamy Darczyńców do pomocy.
Więcej szczegółów na stronie:
www.pociechom.org.pl

(od prawej na zdjęciu:
Pan Piotr Kołodziej – Prezes Fundacji Pociechom, oraz Adam Korulczyk – Właściciel Korulczyk Luxury Design).

Comments are closed.