Projekt koncepcyjno-ideowy wg. założeń funkcjonalno-planistycznych dla Fundacji Pociechom

Tytuł projektu:
MASTERPLAN – Projekt koncepcyjno-ideowy wg. założeń funkcjonalno-planistycznych dla Fundacji Pociechom

Lokalizacja:
Warszawa / Polska

Powierzchnia użytkowa:
40.000 m2

Status:
Projekt w trakcie realizacji

Autor projektu:
Adam Korulczyk
Korulczyk Luxury Design

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *